Wallaroo vectors: 5 free vectors

Baby Kangaroo Vector
Sydney Kangaroo Vector
Kangaroo Cafe Vector
Antilopine Kangaroo Vector
Red Kangaroo Vector